Přejít k hlavnímu obsahu
Novinky

Abyste se v nemocnici už nikdy neztratili: znalostní a navigační systém podá pomocnou ruku

redakce 15.03.2022

Představte si, že vás pošle váš lékař na vyšetření nebo dokonce na chirurgický zákrok. Půjdete do velké nemocnice, kde jste ještě nikdy nebyli. A v tu chvíli vás určitě napadne spousta otázek, na které budete chtít znát odpověď.

Jak se vlastně do nemocnice dostanete, kdy máte dorazit, jak dlouho budete čekat v čekárně a jaký bude vyšetřující lékař? Jak bude vypadat příprava na vaše vyšetření, co vás při zákroku čeká. Jak dlouho po vyšetření nebo po zákroku budete muset zůstat v nemocnici na pozorování, a na jaká omezení se poté musíte připravit. Budete muset něco platit, vyplňovat údaje nebo podepisovat nějaké dotazníky? To jsou základní věci, které jistě každého s naplánovanou hospitalizací napadnou.

Až se vzpamatujete, dalším krokem určitě bude, že začnete usilovně hledat na internetu všechny potřebné informace a detaily. To mnoho lidí jistě dostane do slušného stresu a nepohody. A to nejen pacienta, ale i jeho případný doprovod z okruhu rodiny nebo přátel.

Když už se do nemocnice konečně dostanete, tak ani pohyb po chodbách v budovách složitého nemocničního areálu vám rozhodně k už tak stresujícímu zážitku klidu nepřidá. A je důležité říct, že pacienti, kteří jsou často ve stresu, pak špatně odhadnou čas, který potřebují na cestu. Bojují se značením a nástěnnými mapami v nemocnici. Výsledkem jsou pak pozdní příchody do čekáren a zmeškané termíny vyšetření. A v neposlední řadě lidi, kteří zastavují personál nemocnic aby se zeptali na správnou cestu, ubírají zdravotníkům čas na odbornou práci.

Problémy pacientů a návštěvníků potvrzují i výzkumy. Například Deloitte Digital zjistil, že více než 85 % pacientů, kteří jdou na vyšetření nebo na zákrok do nemocnice nebo do jiného veřejného zdravotnického zařízení, se ptá na cestu. A 30 % návštěvníků, kteří nemocnici navštíví poprvé, tady dokonce zabloudí a nepřijdou na sjednané vyšetření či zákrok včas. K řešení a také pro dobrou orientaci v nemocnicích by tedy určitě přispělo dostatečné množství kvalitních informací a jejich správné načasování pro pacienty a jejich rodinu či doprovod před vyšetřením či zákrokem.

Dlužno říct, že zmeškaná vyšetření a opožděné příchody pacientů ale také mají finanční dopady. Z pohledu zdravotnického zařízení a jeho ekonomiky vlastně dochází k neefektivním časovým prodlevám mezi poskytovanými zdravotními výkony. Pracovní kapacita odborných pracovníků je snížena, klesá kvalita jejich odborné práce a zvětšuje se jejich pracovní zátěž.

Moderní kliniky s pacientským přístupem se proto dnes pokouší aktivně řešit vstup a navigaci pacientů a návštěvníků různými orientačními a navigačními systémy. Ty jsou totiž důležité nejen pro navigaci, ale také pro celkovou důvěru pacienta a návštěvníka. Existuje už řada různých přístupů k tomu, jak pacienta navést na správnou cestu nebo jak mu poskytovat potřebné informace. A tak designéři těchto orientačních a navigačních indoor systémů často začleňují specifická vybavení, barevná schémata, nové způsoby osvětlení a další nové designové prvky se zavedenými nápisy, aby efektivně naváděli lidi zdravotnickými zařízeními.

Cestu pacienta zlepšují digitální nástroje

naviprocare-1

| Zdroj: CGI, NaviProCare

Nový efektivnější přístup v informování a navigaci pacientů dnes ale pomáhá řešit ve zdravotnických zařízeních stále širší využití digitálních nástrojů. V současných přístupech k digitální transformaci zdravotnických zařízení je pacientovi přidělena hlavní role při naplňování jeho potřeb. Je mu proto v nových digitálních řešeních věnovaná maximální pozornost a individuální přístup.

K rozvoji digitální transformace v nemocnicích přispívá v dnešní době také možnost vyžívání cloudových technologií. Vznikají tak výkonově škálovatelná řešení, zajišťující vysokou úroveň zabezpečení dat v souladu s platnou legislativou, významně se zkracuje doba realizace projektů a snižují se související náklady.

Do nemocnic tak přichází nová generace technologicky řízených nástrojů pro optimální vyhledávání cest a poskytování potřebných informací ve správný čas. Ty pomáhají pacientům a návštěvníkům jednak dostat se na smluvené schůzky včas, a také je dostatečně zásobují relevantními informacemi. Zaměstnanci nemocnic a zdravotnických zařízení mají volnější ruce, protože svůj drahý čas nemaří vysvětlováním cesty zbloudilým pacientům, případně nemusí vysvětlovat pacientům celý postup přípravy na jednotlivá vyšetření a zákroky.

Podobné systémy se už nasazují například ve Spojených státech nebo v Evropě, jako například v Portugalsku nebo ve Velké Británii, a to ve spolupráci s NHS (The National Health Service). Zkušenosti s jejich využitím byly publikovány v závěrech z pilotního projektu v jedné z největších a nejrušnějších londýnských nemocnic Westminster Hospital. Tuto nemocnici tvoří komplexní budova s ​​více než 6000 návštěvníky každý den. A každý z nich má různé požadavky na ošetření, v různých časech a na různých koncových místech nemocnice.

Pilotní projekt přitom prokázal, že využitý navigační systém snižuje frustraci návštěvníků, kteří se v nemocnici snaží najít cestu. Pomáhá ale snížit i frustrace zaměstnanců, kteří museli pacientům pomáhat při hledání správného pracoviště. Hlavně se ale prokázalo, že tyto digitální nástroje šetří čas a peníze především tím, že pomáhají návštěvníkům dostat se na schůzky včas a zaměstnanci jim nemusí vysvětlovat trasu do ordinací.

Pacienty v pražské nemocnici Na Františku pilotně naváděla digitální navigace

Stejnou situaci řeší dnes a denně řada českých, převážně velkých nemocnic, které jsou v Praze nebo v krajských městech. V rozsáhlých areálech s velkými budovami a složitými systémy chodeb běžně návštěvníci bloudí a hledají ordinaci, kam se mají dostavit. Zaměstnanci pak tráví čas vysvětlováním cesty a poskytováním dalších informací.

Pražská nemocnice Na Františku se rozhodla řešit tento dlouhodobý nepříznivý stav pomocí aplikace navigačního a znalostního systému. Ročně je totiž v nemocnici hospitalizováno přes 5,5 tisíce pacientů a dalších 80 tisíc pacientů je ošetřeno ambulantně.

Hlavním cílem požadovaného řešení proto bylo usnadnění kontaktu pacienta s nemocnicí a s odbornými pracovišti. Dále provedení pacienta či návštěvníka celým procesem před vstupem do nemocnice, v průběhu návštěvy i po ní.

Na úkolu se podílela česká pobočka mezinárodní společnosti, CGI Česká republika. Pro potřeby nemocnice Na Františku firma vyvinula nový systém NaviProCare, využívající moderní cloudové technologie Microsoft Azure. Cílem bylo poskytnout pacientům a návštěvníkům nemocnice veškeré možné informace, které se týkají jejich návštěvy před, v průběhu i po jejím absolvování.

Využila se řada komunikačních nástrojů rozhraní, vyladěných pro různé typy uživatelů. Poskytnuto bylo celkově uživatelsky přívětivé propojení mezi strohým, administrativním prostředím nemocnice a lidmi, kteří se nacházejí v nepohodě, ve stresu nebo v jiné těžké situaci.

Systém měl zároveň napomoct zkrácení čekacích dob na ošetření a zvýšit plynulost a návaznost prováděných zdravotních výkonů. A v neposlední řadě měl omezit kontakty mezi pacienty a návštěvníky, což mělo především v průběhu covidové pandemie velký význam.

Pacienti, kteří přišli na vyšetření nebo na zákrok, byli předem plně informováni o lékařských postupech a omezeních (např. dietních) a včas upozorněni na nezbytná opatření. Kontakty mezi pacienty a návštěvníky nemocnice se omezily. Zlepšila se orientace pacientů v areálu nemocnice díky zavedení nové fyzické a digitální virtuální navigace, včetně využití rozšířené reality. A v neposlední řadě se snížila pracovní zátěž zdravotnického personálu. Jejich získaný čas tak bylo možné využít k plnění dalších úkolů.

NaviProCare funguje modulárně

naviprocare-2

| Zdroj: CGI NaviProCare

Díky flexibilní architektuře, založené na cloudových službách Microsoft Azure, systém pracuje jako modulární nadstavba stávajícího softwarového vybavení nemocnice s moduly jako je Rezervační systém, Registrace, Navigace, Portál lékaře a Reportování a analýza. Na interní systémy, jako jsou třeba nemocniční informační systémy, veřejný web nemocnice a další, se NaviProCare volně připojuje s využitím zavedených standardů. Tvůrci NaviProCare nechtěli nahradit stávající systémy, ale ve srozumitelné formě poskytnout jejich obsah všem koncovým uživatelům. A tím, že je NaviProCare modulární, je možné využít už zavedené stávající řešení. Typicky to bývá rezervační či vyvolávací systém nemocnice.

Spolu s pacientem systém doplní potřebné údaje a podle jeho požadavku na termín vyšetření mu nabídne optimální termín dle evidovaného vytížení ordinací. Pacient pak dostane QR kód pro registraci a dále sadu informací, které ho detailně provedou přípravou na zákrok. Dostane návrh trasy a časů, potřebných pro jeho optimální cestu do nemocnice. Ale také se seznámí s tím, jak se má na zákrok nebo vyšetření připravit, jak bude probíhat vlastní výkon a jaká bude péče po zákroku.

Po příchodu do nemocnice se pacient registruje buď bezdotykově online na svém vlastním mobilním zařízení nebo pomocí QR kódu, telefonního čísla nebo karty pojištěnce u registračního kiosku. V tom okamžiku se lékař přes svůj Portál lékaře dozví o vstupu a pohybu registrovaného pacienta. S registrací pacienta také začíná navigování pacienta k jeho cíli. Pro návrh optimální trasy bere navigační systém v úvahu například vzdálenosti a rychlosti pohybu mezi budovami nebo zahuštění provozu v areálu nemocnice.

Kvůli spravedlivému přístupu k pacientům systém dohlíží i na jejich možné předbíhání. Pomocí GPS proto hlídá vzdálenosti registrovaného pacienta od nemocnice, aby si online check-in neudělal už během cesty v metru nebo dokonce doma. Tato bezdotyková registrace také nahrazuje oblíbenou ceduli v českých pacientských čekárnách: „Neklepejte, sestra vychází“. Díky tomu nejsou lékaři a sestry v ordinacích rušeni nedočkavci a lépe využijí svůj pracovní čas.

Rozhoduje unikátní řešení a technologický přístup

Základním stavebním nástrojem unikátního řešení navigace a znalostního systému od CGI je široká univerzální znalostní báze. S ní spolupracuje další sada systémů, které umožňují efektivní využití znalostí v bázi právě v prostředí nemocnice. Díky tomu je možné pacientům a návštěvníkům poskytovat správné navigační a informační služby. Důležité je využití kombinace fyzického značení a mobilní aplikace. Známé informace o času schůzky konkrétního pacienta a o cíli, kam se má dostavit, pak využívá k jeho přesné navigaci a načasování jeho cesty z domova až ke dveřím ordinace.

Řešení systému je zajímavé tím, že integruje různé datové zdroje, jakými jsou mimo jiné registry MZČR nebo výkonové přehledy zdravotních pojišťoven, ale také veřejně přístupná data dopravních podniků v místě a v okolí nemocničního zařízení, mapové podklady areálu nemocnice nebo informace z nemocničních informačních systémů. Pacientovi pak následně jeho osobní navigační systém předkládá agregované informace, které jsou propojené tak, aby tvořily užitečný celek se znalostí, která má v konkrétním čase pro pacienta potřebnou informační hodnotu.

Báze, co zná odpovědi na všechny otázky

Znalostní báze využívá otevřený přístup k modelování znalostí podle principu: „Kdokoli může říct cokoli o čemkoli“. Zásadní výhodou tohoto přístupu je vytvoření datového modelu s prakticky neomezenou schopností přijímat a propojovat data. Nasazení systému do reálného provozu je pak pouze otázkou doplnění konkrétních dat do univerzální datové struktury a vytvoření vhodné uživatelské aplikace. Ta pak dokáže uživateli vhodnou formou zobrazovat libovolná nově vložená data, která souvisí s tím, jakou informaci pacient právě v daném čase potřebuje.

Pacienta vede interaktivní a inteligentní navigace

Systém NaviProCare díky vlastní navigaci propojuje fyzický, hmatatelný svět se světem digitálním. Před vlastní návštěvou dostává uživatel potřebné informace. K cíli je pak naváděn jednak pevnými skutečnými navigačními prvky umístěnými v prostorách zařízení, ale i interaktivně pomocí instrukcí a vizuální nápovědy v mobilní aplikaci nebo v interaktivním kiosku.

Navigace funguje tak, aby umožnila přesné určení cíle. Proto navigační systém úzce navazuje na znalostní bázi, která také obsahuje detailní informace o topologii budovy a přesném umístění dílčích pracovišť. Díky tomu je systém schopný uživateli při jeho cestě do ordinace efektivně napovídat.

Navigace nejen, že ukazuje přesné místo, ale dokáže do návrhu cesty zohlednit aktuální situaci na předpokládané cestě, jako např. poruchy výtahů nebo dočasné uzávěry cest a chodeb. Také zahrnuje i specifika uživatele, jako jsou jeho tělesná omezení anebo další preference. Tyto informace pak zohledňuje do návrhu cesty, aby uživatel přišel do nemocnice a do ordinace včas.

V nemocnici pacienta navigují senzory

NaviProCare využívá k doplnění informací a jejich lepšímu vyhodnocení také data z řady senzorů a zařízení, které se v nemocnici nacházejí. Zahrnuty jsou tak například informace o aktuálním vytížení pracovišť a čekáren, které se vyhodnocují z kamerových obrazů. Dále se vyhodnocují data o vytížení přístupových cest či chodeb, které se získávají pomocí optických snímačů. Užitečná jsou také anonymizovaná data o tom, jak jednotlivý uživatel využívá například informační kiosky v prostorách nemocnice.

Získaná data jsou zpracována a je jimi obohacována znalost celého systému. Uživatel pak díky tomu ví, jaké je vytížení hledané ordinace, kolik je pacientů v čekárně a kdy je nejlepší se objednat. Zná také optimální navigační trasu a čas, kdy se má vydat na cestu a kdy dorazí do cíle.

Digitální navigační a znalostní systémy zlepšují účinnost a dostupnost zdravotní péče

Zahraniční i domácí zkušenosti z využití digitálních navigačních a znalostních systémů v nemocnicích a v dalších zdravotnických zařízeních ukazují, že mají pro pacienty, pro lékaře, sestry a pro další uživatele velikou užitnou hodnotu. Nejen, že šetří čas a snižují stres pacientů a návštěvníků, ale rozšiřují i pracovní kapacity zdravotníků a zlepšují provozní finance nemocnic. Ale především zrychlují a zvětšují dosah, účinnost i dostupnost potřebné zdravotní péče pro pacienty.


Máte k článku připomínku? Napište nám

Sdílet článek

Mohlo by se vám líbit
Všechny nejnovější zprávy

doporučujeme


články odjinud