Přejít k hlavnímu obsahu

Analýza dat v Power BI pomůže nahlédnout do budoucnosti

redakce 26.04.2023

„Bez analýzy obchodních dat nemůžeme včas zjistit, co se ve firmě děje. Pak už ale může být pozdě snažit se dohnat konkurenci nebo získat zpátky ztracené zákazníky,“ říká Alexandr Vasilenko, instruktor kurzů technologie Microsoft Power BI ve školicím středisku OKškolení, provozovaném společností OKsystem. 

Datové analýze se Vasilenko věnuje celou svou profesní kariéru, ať už jako pedagog na Provozně ekonomické fakultě ČZU, nebo externí konzultant řady firem a organizací.

V čem je Microsoft Power BI lepší než jiné, běžně používané nástroje na analýzu provozních a finančních ukazatelů firem?

Tím „běžným“ analytickým nástrojem je zpravidla Excel, což je sice užitečný nástroj, ale poskytuje pouze plochý pohled na data zanesená na jednotlivých řádcích tabulek. Pokud chceme sledovat, a hlavně analyzovat data z více zdrojů do hloubky a v širších souvislostech, tak si s nástrojem jako Excel nevystačíme. Tady nastupuje Microsoft Power BI, tedy platforma, která umí kombinovat data z obrovského množství různých zdrojů a pomůže s jejich očištěním, analýzou a sestavením vizualizovaných reportů. Klíčová je přitom vysoká úroveň automatizace datové analýzy a přehledné vizuální výstupy, ve kterých je možné se snadno orientovat a rychle z nich pochopit situaci podniku.

www.okskoleni.cz

Co je možné z datových analýz vytvořených v Microsoft Power BI vyčíst?

Power BI je samozřejmě pouze nástroj, který je jen tak šikovný, jak schopný je jeho uživatel a jak bohaté datové zdroje do něj můžeme napojit. Typickým způsobem použití Microsoft Power BI je vytváření pravidelných reportů provozně-ekonomických výsledků podniku. Firemním ekonomům totiž umožňuje zkrátit obvykle několikadenní práci s přípravou reportů pro management ze spousty tabulek na řádově hodiny – a možná jen desítky minut. Navíc je možné ve vizualizacích snadno měnit hloubku i úhly pohledu na data a získat tak mnohem detailnější a jasnější přehled o celém podniku.

Takže se tato datová analýza soustředí jen na uplynulá období?

To rozhodně ne. Analýza minulých výkonů je pouze jedna část příběhu. To, co dnes manažery zajímá především, jsou analýzy a predikce vývoje na základě změn vstupních parametrů. Co se stane, když se změní cena vstupů? Jak jsou zákazníci citliví na změnu cen? Jaký vliv budou mít na prodej zboží sezonní výkyvy? Microsoft Power BI samozřejmě neumí věštit budoucnost, ale díky možnosti modelování na základě vstupních dat poskytne velmi cenný podklad pro manažerská rozhodnutí.

Jak náročné je s Microsoft Power BI pracovat?

Člověk se znalostí Excelu a základní představou o analýze dat se v Microsoft Power BI jistě dokáže základním způsobem zorientovat. Jedná se totiž o tzv. no-code platformu, ve které se datová propojení, analýzy a vizualizace vytvářejí bez nutnosti psát programový kód. Ale pokud chceme tento mocný nástroj využít na maximum, už se bez dalšího studia neobejdeme. A od toho jsou zde naše kurzy, ze kterých si jejich účastníci odnesou znalosti nezbytné k tomu, aby se mohli pustit do práce s datovými zdroji.

Jaké kurzy pro Microsoft Power BI nabízíte?

Základem je Microsoftem autorizovaný kurz Analýza dat pomocí Microsoft Power BI. Z něj si účastníci odnesou znalosti a osvědčené postupy pro tvorbu analýz v Power BI – od připojení běžných datových zdrojů přes vytvoření datového modelu až po generování a publikování reportů. Věnujeme se také nezbytné otázce bezpečnosti dat, se kterými se v Power BI pracuje, a optimalizaci datových modelů. Navazující kurz Microsoft Power BI Desktop pomůže získat hlubší znalosti datové analýzy, včetně například i využití jazyka DAX pro pokročilejší výpočty a vizualizace. V tomto případě už ale očekáváme vyšší úroveň vstupních znalostí, včetně například i základní znalosti relačních databází a jazyka SQL. A jelikož je datová analýza obecně i platforma Microsoft Power BI velmi rozsáhlá, pravděpodobně brzy spustíme i další související kurzy.

Kdo je typickým účastníkem vašich kurzů na Power BI?

Firmy nejčastěji nejprve vyšlou zástupce oddělení IT, který má za úkol zhodnotit použitelnost této analytické platformy v rámci úkolů, které má plnit, a pak sdílet svoje poznatky a zkušenosti s ostatními. Je to logické, protože právě tito lidé budou Power BI ve firmě nasazovat a pak poskytovat podporu uživatelům. Nicméně typickým uživatelem Microsoft Power BI jsou manažeři, obchodníci a obecně zaměstnanci ekonomického oddělení, kteří by měli být po absolvování školení schopní samostatně pracovat s datovými zdroji a vytvářet reporty, nezbytné pro plnění byznysových úkolů.


Máte k článku připomínku? Napište nám

Sdílet článek

Mohlo by se vám líbit
Všechny nejnovější zprávy

doporučujeme