Přejít k hlavnímu obsahu
Novinky

Firmám trvá tři týdny, než zajistí zaměstnancům potřebnou mobilitu

redakce 10.10.2014

Společnost VMware zveřejnila výsledky svého průzkumu, ze kterého vyplývá, že průměrnému IT oddělení firem trvá 3 týdny, než zajistí zaměstnancům mobilní nástroje potřebné k výkonu práce.

V případě externích pracovníků najatých na konkrétní projekt jsou to až 4 týdny, což výrazně snižuje jejich přínos pro firmu. Průzkum, který pro VMware realizovala společnost Vanson Bourne, zkoumal, jak ovlivňuje IT oddělení i zaměstnance nedostatečná připravenost v oblasti mobility. Pouhých 12 procent IT oddělení uvedlo, že má všechny nástroje pro řízení mobility a může plně podpořit potřeby zaměstnanců. Naproti tomu více než třetina (34 procent) IT oddělení nedokáže kontrolovat přístup k firemním informacím ze všech mobilních zařízení zaměstnanců. Pro bližší zkoumání problematiky dostalo jak IT oddělení, tak zaměstnanci, otázku, kdo by měl mít zodpovědnost za dodržování pravidel pro firemní mobilitu. Podle výsledků nemá IT v této otázce zcela jasno – pouze 43 procent si myslí, že omezení přístupu zaměstnanců k mobilním nástrojům a aplikacím po pracovní době je jejich zodpovědností, přitom 41 procent pociťuje nátlak na to, aby kontrolu zajišťovali, a 57 procent připouští, že se bez ní neobejde.

„Při současném rychlém tempu podnikání jsou tři týdny na zajištění mobilních nástrojů nepřijatelné, pokud firmy chtějí přežít a uplatnit se v éře mobility a cloudu,“ komentuje výsledky průzkumu Michal Stachník, country manager VMware pro Českou republiku a Slovensko. „Jakákoli překážka, která brání zaměstnancům pracovat s plným nasazením, může vést ke ztrátě konkurenční výhody. Firmy by měly motivovat zaměstnance ke vzájemné spolupráci odkudkoli a kdykoli, ale zároveň musí minimalizovat bezpečnostní rizika.“

Zaměstnanci mají v této otázce jasněji. 70 procent nesouhlasí s tím, že by jim měl zaměstnavatel zakazovat přístup k mobilním aplikacím a nástrojům. Většina z nich (82 procent) uvádí, že ještě nemají plný přístup k mobilním nástrojům, které by potřebovali pro zvýšení produktivity, a zároveň více než čtvrtina (28 procent) z nich přiznává, že by byla ochotna obejít IT oddělení, aby získala mobilní nástroje potřebné k práci. Zaměstnanci upřednostňují větší podporu v oblasti mobility před přísnými zákazy. „Spojení ‚svoboda s danými hranicemi‘ přesně vystihuje současný stav, kdy záplava mobilních zařízení a aplikací narušuje očekávání koncových uživatelů i funkční struktury,“ pokračuje Stachník. „Organizace si nemohou dovolit žádné nejasnosti ohledně toho, kdo má ve firmě na starosti mobilní nástroje a aplikace. Mnoho zaměstnanců nyní očekává a vyžaduje možnost samostatně se rozhodnout, jak pracovat. Úkolem IT je, aby tento požadavek zohlednilo, ale zároveň zajistilo adekvátní kontrolu nad poskytováním informací a procesy ve firmě. V zájmu zabezpečení dat i firemního know-how je nutné centrální řízení.“ 

Poznámky

Z výzkumu dále vyplynulo:

  • Z praktických problémů, kterým při zavádění nástrojů a aplikací potřebných pro zajištění mobility musí čelit, zmiňují IT oddělení nejčastěji zavedení bezpečnostních pravidel pro kontrolu přístupu (69 procent souhlasí, že tento problém představuje největší výzvu), zdůvodnění investice (51 procent) a nedostatek důvěry zaměstnanců (44 procent).
  • Osvěta a porozumění v rámci organizace se také ukázalo jako překážka, kterou je nutné překonat. Pouze 13 procent zaměstnanců uvedlo, že jejich firemní pravidla a procesy v oblasti cloud computingu a mobility dávají smysl. Možným důvodem je, že firmy v regionu EMEA seznámily své zaměstnance s pravidly v oblasti mobility naposledy v průměru před devíti měsíci.

O výzkumu

Specializovaná výzkumná agentura Vanson Bourne provedla telefonické a on-line šetření mezi 1800 IT manažery s rozhodovací pravomocí a 3600 kancelářskými pracovníky ve firmách s více než 100 zaměstnanci ve Spojeném království, Francii, Německu, Nizozemí, Itálii, Severských zemích (Dánsko, Norsko a Švédsko), Rusku a na Středním Východě (Saudská Arábie a SAE) v průběhu března a dubna 2014


Máte k článku připomínku? Napište nám

Sdílet článek

Mohlo by se vám líbit
Všechny nejnovější zprávy

doporučujeme