Přejít k hlavnímu obsahu
Novinky

Šifrování v cloudu

redakce 26.10.2010

Nová bezpečnostní platforma Trend Micro SecureCloud umožňí podnikům šifrovat a kontrolovat data v prostředí veřejných, soukromých i hybridních cloudů.

Společnost Trend Micro oznámila dostupnost veřejné betaverze produktu Trend Micro SecureCloud, který dále podporuje poslání firmy rozšířit vícevrstvou ochranu na data v soukromém či veřejném cloudu. Díky kombinaci nové technologie správy klíčů a šifrování s využitím odvětvových standardů vrací SecureCloud kontrolu nad daty uloženými ve veřejných, soukromých nebo hybridních cloudech zpět do rukou podniků.

Soukromé a veřejné cloudy nabízejí značnou obchodní hodnotu v oblasti snižování nákladů a zvyšování schopnosti podniku reagovat, ale zároveň přinášejí nové mezery v zabezpečení a provozní výzvy, s nimiž se tradiční ochrana nedokáže vyrovnat. Například agentura IDC provedla průzkum mezi 263 vedoucími pracovníky v IT, šéfy informačních oddělení a jejich liniovými kolegy, aby zjistila jejich názory a pochopila, jak jejich firmy využívají IT služby v prostředí cloudu. Za největší výzvu či problém spojovaný s cloud computingem je považováno zabezpečení. Platforma SecureCloud byla navržena, aby tyto obavy upokojila: Omezuje rizika zabezpečení dat, ochrany soukromí a dodržování předpisů spojená s umístěním informací do prostředí cloud computingu.

„Díky spolupráci společností Trend Micro a VMware podporuje SecureCloud nejnovější rozhraní API VMware vCloud, a umožňuje tak zákazníkům pokračovat v nastoupené cestě ke cloud computingu. Kontroly identity a integrity zajišťované platformou SecureCloud představují řešení pro ty, kdo chtějí implementovat vlastní soukromé cloudy, a zároveň pomáhají zajistit dodržování předpisů a oddělené uchování dat,“ tvrdí Parag Patel, viceprezident společnosti VMware pro globální strategické aliance.

Máte vše pod kontrolou, protože máte šifrovací klíče
Již brzy patentovaný přístup SecureCloud integruje jedinečnou správu klíčů podle firemních zásad, šifrování v souladu s oborovými standardy a ověřování na virtuálních serverech pro snadné a bezpečné nasazení dat v prostředí soukromých i veřejných cloudů. Tento odlehčený přístup umožňuje uživatelům cloudu zabezpečit citlivé informace bez nutnosti instalovat mnohem komplikovanější infrastrukturu bezpečnostních souborů. Dokáže zajistit služby v soukromém cloudu, kde se nachází podnikové datové centrum, ve veřejném cloudu spravovaném poskytovateli služeb mimo váš podnik, nebo v hybridním cloudu, který kombinuje vlastnosti cloudu soukromého a veřejného.  Uživatelé si sami vyberou a spravují svá bezpečnostní řešení, a díky tomu mají svobodu a možnost využít služeb libovolného poskytovatele nebo modelu implementace, který odpovídá jejich potřebám.

SecureCloud vkládá výhradní péči o šifrovací klíče do rukou uživatelů, zatímco jiná šifrovací řešení péči o klíče obvykle sdílejí nebo zajišťují sama.  Tento přístup nabízí „rozdělení povinností“, které umožňují zákazníkům cloudu efektivně využít schopností a přínosů služeb z cloudu a zároveň si zachovat kompetence nakládat s informacemi ve svém prostředí. SecureCloud také pomáhá uživatelům splnit požadavky bezpečnostních standardů stanovené v předpisech jako HITECH, PCI DSS či GLBA, když pomocí silných šifrovacích metod chrání citlivé informace a informace, které lze vystopovat ke konkrétním osobám.  Výhradní schopnost diktovat si, kdy a kde jsou šifrovací klíče nasazeny, umožní vlastníkům dat udržet si v konečném důsledku naprostou kontrolu nad svými informacemi a bezpečně pracovat v libovolném prostředí cloud computingu.  

Rozšíření rodiny produktů Trend Micro do prostředí veřejných i soukromých cloudů
Společnost Trend Micro významně investovala do rodiny produktů zajišťujících vícevrstevnou ochranu pro prostředí cloudu a virtuální prostředí.

Trend Micro Deep Security v současnosti pomáhá předcházet krádežím dat, narušení podnikání a porušování předpisů díky komplexnímu zabezpečení serverů pro dnešní virtualizovaná datová centra. Nejnovější verze Deep Security nyní obsahuje antimalware bez agenta a ochranu specializovanou na virtualizovaná prostředí a efektivně využívá technologii VMware vShield Endpoint k zajištění lepší ochrany serverů před narušením bezpečnosti dat a striktnějšího dodržování předpisů. Trend Micro Core Protection for Virtual Machines navíc zajišťuje ochranu proti malwaru pro aktivní i neaktivní virtuální servery v prostředí VMware vSphere.

Trend Micro SecureCloud není jen dalším přírůstkem do rozsáhlé sestavy řešení pro zabezpečení cloudu, ale zaměřuje se specificky na zabezpečení a řízení dat uložených a používaných v soukromých i veřejných cloudech. Toto nové řešení dokáže spolupracovat s produktem Trend Micro Deep Security a oba produkty se navzájem doplňují: Deep Security poskytuje bezpečný kontejner, kam mohou zákazníci vložit své aplikace a kde mohou manipulovat svými daty, zatímco SecureCloud šifruje a kontroluje data uložená mimo tento kontejner, aby k nim měli přístup pouze vlastníci šifrovacích klíčů.

Dostupnost betaverze produktu SecureCloud a nároky na platformu cloudu
Produkt SecureCloud dodávaný jako SaaS (Software jako služba) představuje robustní řešení pro ochranu informací v soukromých cloudech i v prostředí typu IaaS (Infrastruktura jako služba). Trend Micro SecureCloud je dostupný okamžitě a případní zájemci mohou požádat o účast na práci s betaverzí na adrese www.securecloud.com.  Betaverze produktu SecureCloud podporuje platformy Amazon EC2, Eucalyptus nebo VMware a lze očekávat, že bude široce dostupná od posledního čtvrtletí letošního roku.  

Trend Micro SecureCloud je součástí Trend Micro Enterprise Security – úzce integrované nabídky produktů, služeb a řešení pro zabezpečení obsahu, která je založena na infrastruktuře Trend Micro Smart Protection Network.   Trend Micro Enterprise Security zajišťuje maximální ochranu před novými hrozbami a zároveň minimalizuje náklady a komplikace spojené se správou zabezpečení.


Máte k článku připomínku? Napište nám

Sdílet článek

Mohlo by se vám líbit
Všechny nejnovější zprávy

doporučujeme