Přejít k hlavnímu obsahu
Novinky

Bezpečnost a ukládání dat podle Symantecu

redakce 13.12.2010

Podle předpovědi společnosti Symantec se do centra pozornosti dostávají: cloud, virtualizace, bezpečnost mobilních zařízení a sociální média.

Symantec předpověděl trendy v oblasti bezpečnosti a ukládání dat pro rok 2011. Společnosti jsou dnes přesycené informacemi, protože množství dat exponenciálně narůstá. Každý den firmy oznamují nebo rovnou uvádí na trh nové technologie, které slibují snížení nákladů, větší komfort a vyšší efektivitu.

„Vzhledem ke skutečnosti, že v dnešní době stagnují nebo dokonce klesají rozpočty na IT, je naprosto nezbytné, aby společnosti získaly maximum ze svých investic do IT,“ říká Steve Morton, vice president, enterprise product marketing, Symantec. „Pokud společnosti dobře rozumí problémům, rizikům a hrozbám, mohou lépe plánovat a realizovat své strategie v oblasti technologií, jako je virtualizace, mobilní zabezpečení, šifrování, zálohování a obnovení, archivace, cloud computing, a tím efektivněji chránit a spravovat informace.“

Nové technologie, nové výzvy
Technologie jsou chytřejší a rychlejší, ale zároveň se tomuto vývoji přizpůsobují i hrozby. Například exponenciálně narůstá počet uživatelů, kteří používají chytrá mobilní zařízení, a tím roste i počet přístrojů, které zvyšují riziko pro podniky. Zároveň se rozostřuje i hranice mezi využitím pro prací a osobní potřeby, a proto se zvyšuje potřeba zavedení nových bezpečnostních modelů v roce 2011.

Analytici z firmy IDC odhadují, že do konce roku dojde k nárůstu nových chytrých telefonů o 55 % a Gartner uvádí, že 1,2 miliardy lidí bude používat mobilní telefony, které umožňují připojení k internetu. Počítačoví zločinci se zatím jen málo zajímají o mobilní zařízení, přesto je nevyhnutelné, že si útočníci vyberou za svůj cíl v roce 2011 právě i mobilní přístroje, které budou stále sofistikovanější. Chytrých telefonů bude stále přibývat a tím bude narůstat i nebezpečí ztráty důvěrných informací.

Mezery v ochraně virtuálních strojů
Podobná výzva existuje i s častější zaváděním vitualizace. Ačkoli mnoho firem věří, že jejich informace a aplikace jsou v rámci jejich virtuální infrastruktury chráněny, řada IT administrátorů bude v roce 2011 čelit tvrdé realitě, že ochrana není dostatečná. Rychlé přijetí, pouze částečná implementace a nedostatečná standardizace virtuálních infrastruktur bude i nadále odhalovat mezery v zabezpečení, zálohování a vysoké dostupnosti virtuálních prostředí. I když virtualizace snižuje náklady na servery, organizace si uvědomují, že virtualizace současně zvyšuje náklady na správu a ukládání a bez plánu na ochranu těchto prostředí nemohou plně využívat návratnost investic.

Převzetí kontroly nad informacemi
Exponenciálně nárůstá množství dat, což organizacím znesnadňuje efektivní správu a obnovu dat. V roce 2011 musí správci IT získat kontrolu nad informacemi a určit, která data jsou pro ukládání důležitá. V opačném případě budou náklady na úložiště i nadále stoupat, bude vzrůstat čas věnovaný na obnovu a organizace nebudou schopny dodržovat regulační normy, včetně zákonů na ochranu soukromí a e-Discovery.

Sociální média sice ve firemním prostředí přispívají k lepší komunikaci a produktivitě, zároveň ale zvyšují náročnost na správu a ochranu dat. Sociální média budou i nadále měnit způsob spolupráce a IT organizace musí pochopit, jak správně chránit a spravovat tyto nestandardní aplikace a zajistit obnovu a prohledávání obchodních informací, které jsou komunikovány těmito kanály. Význam archivace informací ze sociálních médií bude nadále růst, protože společnosti objevují jejich potenciál a zároveň potřebují zachovat zálohování, jako formu kontroly ke snížení informačních rizik.

Navíc se data stávají „mobilními“ a tím i méně centralizovanými. Z toho důvodu budou v roce 2011 úřady více pozornosti věnovat regulaci a pro společnosti to bude znamena zavádění technologií pro šifrování, a zejména pro šifrování mobilních zařízení.

Data centra nové generace v roce 2011
Organizace budou mít i v roce 2011 omezené prostředky na správu a přitom budou čelit inteligentnějším a cílenějším hrozbám. Proto IT musí volit více strategický a inovativní přístup k řešení problémů. Vývoj softwaru se i v roce 2011 ponese ve znamení inovací a přinese nové modely, které budou reagovat na potřeby zákazníků a zjednodušení IT operací. Cloud computing, hostované služby a zařízení jsou příklady stále atraktivnějších modelů, které mění datová centra, protože mohou organizacím poskytovat větší flexibilitu a snadné nasazení.

V následujícím roce budou dostupnější cloud technologie, takže organizace budou navyšovat veřejné i soukromé cloudy. Vylepšení doznají i nástroje pro správu ukládání v tomto komplexním prostředí a pomohou administrátorům IT lépe pochopit a zachytit informace o nestrukturovaných datech. To umožní IT plně využít výhod cloudu a přehledně informovat management. Zatímco uživatelé budou využívat možností zasílání zpráv v cloudu, společnosti stále vidí potenciál pro úspory v existenci archivů uvnitř firmy. Tento hybridní model cloud archivace umožňuje organizacím využívat hostované služby pro zasílání a zpracování zpráv a zároveň zachovat jejich archivy, takže lze kombinovat e-mail s dalšími zdroji obsahu, jako je PST, IM a SharePoint.
 


Máte k článku připomínku? Napište nám

Sdílet článek

Mohlo by se vám líbit
Všechny nejnovější zprávy

doporučujeme