Přejít k hlavnímu obsahu
Novinky

ČVUT FEL: centrum pro cloud

redakce 15.07.2011

Katedra kybernetiky a katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT v Praze, FEL otevírá pro studenty programu Otevřená informatika „Centrum pro webové a cloudové technologie“. Cílem Centra je poskytnout studentům zázemí pro jejich profesní rozvoj v oblasti webových a cloudových technologií. Centrum bude sdružovat odborníky v uvedených oblastech a v oblastech s nimi souvisejících (například virtualizace, správa webových a aplikačních serverů, návrh a administrace síťových technologií, mobilní aplikace, vedení velkých softwarových projektů apod.).

Cloudová řešení se neomezují pouze na vysoce škálovatelné webové aplikace, jsou vhodná i pro náročné výpočty například v oblasti zpracování obrazu, trojrozměrné grafiky, dolování dat (data mining), zpracování zvuku apod. Centrum bude sledovat nejnovější trendy a pomocí know–how špičkových pedagogů, spolupracujících externistů, kontaktů s průmyslem a dalších specializovaných středisek na ČVUT v Praze, FEL zprostředkovávat toto know–how zájemcům o webové a cloudové technologie.

„Na elektrofakultě ČVUT působí uznávaná komunita odborníků, kteří mají dlouholeté vědecké výsledky a praktické zkušenosti s technologiemi, ze kterých cloudová řešení vzešla. Tito pedagogové a výzkumníci jsou připraveni danou problematiku vyučovat a vést projekty výzkumného i praktického rázu.“, říká jeden z garantů Centra, Ing. Jan Šedivý.

Studenti, kteří se budou podílet na práci Centra, tak po ukončení studia získají značnou výhodu v porovnání s ostatními absolventy informatických oborů v České republice. Znalosti získané v průběhu řešení projektů bude možno průběžně doplňovat v rámci povinných i nepovinných předmětů, které jsou na fakultě nabízeny. Centrum bude tak mít i konzultační roli, kde studenti budou moci najít radu v otázkách výběru předmětů. Konzultace mohou mít například formu sestavení optimálního studijního plánu, který umožní konkrétnímu studentovi získat jím zvolené profesní zaměření. Centrum bude doplňovat výukový proces formou řešení projektů v rámci standardních předmětů, individuálních projektových předmětů a diplomových prací. Řešené projekty budou reálné problémy přicházející dílem z praxe od firem, se kterými má FEL kontakty a dílem se jedná o projekty výzkumného charakteru.

 

„Nově zřízené Centrum je nejen dalším krokem ke zlepšení postavení našich studentů na pracovním trhu, ale také ukazuje na schopnost ČVUT, FEL poskytovat zájemcům špičkové vzdělání v oblasti nejmodernějších technologií.“, dodal garant za katedru počítačové grafiky a interakce Ing. Martin Klíma


Máte k článku připomínku? Napište nám

Sdílet článek

Mohlo by se vám líbit
Všechny nejnovější zprávy

doporučujeme