Přejít k hlavnímu obsahu

Lingea Lexicon 7

Martin Kučera 13.07.2019

Svět se stále víc a víc propojuje nejen hospodářsky, ale i kontakty lidí. A k tomu je potřeba, aby si lidé vzájemně rozuměli. Jazykem, který jednoznačně patří mezi ty, které jsou používány pro dorozumění lidí různých jazykových etnik nejvíce, je angličtina. Její zvládnutí je tedy důležitým prvkem pro každého z nás. Samozřejmě je aktivní znalost také důležitým profesním předpokladem, obdobně jako znalost práce s výpočetní technikou, elektronickými daty, řidičský průkaz atd. ("Trial verze")(" - Chip 08/2019.")

Potřebujete výkonný slovník? Potom neváhejte, slovníky Lingea Lexicon patří mezi ty nejlepší. Tato nabídka obsahuje nejnovější Velký anglicko-český/slovenský slovník a jeho doplňky.

Lingea Lexicon 7 je velmi silným slovníkovým nástrojem a jeho slovní databáze patří k tomu nejlepšímu, co na našem trhu můžete najít. Slovník nabízí hesla z široké oblasti aktuální slovní zásoby a zobrazuje je v přehledné podobě s odlišenými a upřesněnými významy. Kromě běžných překladů obsahuje také množství doplňujících informací, mezi které patří např. ustálená slovní spojení, idiomatické obraty, příkladové věty, synonyma a antonyma slov, valence jednotlivých sloves, stylové a oborové charakteristiky atd. Přepis výslovnosti hesel nabízí jejich výslovnost hlasem rodilého mluvčího. Jednou z největších předností obsahu slovníku je velké množství příkladových vět z běžného jazyka. Samozřejmě, že objem připravených dat je také důležitý, ale bez dalších účinných nástrojů by nebyl pro uživatele dostatečně užitečný. Systém Lingea Lexicon 7 takové velmi výkonné a užitečné nástroje samozřejmě nabízí. Mezi ty nejdůležitější patří oboustranné vyhledávání (není třeba přepínat směr překladu), překlad slova zadaného v libovolném tvaru (ne nutně v 1. pádě nebo v infinitivu) nebo zadaného pouze částečně (jako regulární výraz s pomocí znaků * a ?). Poradí si i s drobnými překlepy. Aktivovat můžete také hledání fonetické (podle výslovnosti) nebo fulltextové (kdekoliv uvnitř dalších hesel). Lingea Lexicon 7 nabízí i řadu dalších pomůcek, jako např. Slovník zkratek s jejich rozklady na jednotlivá slova, anglický výkladový slovník WordNet, slovník synonym Roget's Thesaurus atd.

  • Jazyk: česky, anglicky
  • Windows 7/8/10 (32/64 bit)
  • Bez registrace

Časově omezená, funkčně plná verze programu Lingea Lexicon 7 pro čtenáře Chipu, jejíž placená licence s updaty a technickou podporou vyjde na 2 500 Kč, je určena pro jeden nekomerční počítač a nesmí být dále distribuována nebo prodávána.

Pro plnohodnotné využívání bohaté nabídky slovníku Lingea Lexicon 7 doporučujeme se seznámit s přehledem možností programu. Např. možných způsobů vyhledávání, zobrazování doplňkových informací k vyhledaným heslům, ukládání hesel do vlastního slovníku, použití programu pro výuku a mnoha dalšího. K vyhledanému heslu se zobrazí jeho překlad a základní jazykové údaje. Zobrazí se i další možné významy, gramatické tvary, kolokace (ustálená slovní spojení). Samozřejmostí je nabídka správné výslovnosti hesla rodilým mluvčím, množstvím příkladových vět z běžného jazyka, atd. Program nabízí také doplňkové nástroje. Především je to praktický přehled anglické gramatiky a dialog Uživatelký slovník. Mezi doplňky lze také počítat dialog Učení, pomocí kterého se můžete učit a později nechat vyzkoušet úspěšnost učení slovíček předvolených tematických okruhů.
 

Máte k článku připomínku? Napište nám

Sdílet článek

Mohlo by se vám líbit
Všechny nejnovější zprávy

doporučujeme