Přejít k hlavnímu obsahu
Novinky

O2 Tísňová péče

redakce 27.10.2010

Společnost Telefónica O2 Czech Republic dnes představila službu O2 Tísňová péče, která rozšiřuje nabídku zdravotních a asistenčních služeb na bázi moderních technologií (eHealth). Službu mobilní tísňové péče nabízí Telefónica O2 jako první a jediný mobilní operátor v České republice. Služba O2 Tísňová péče vychází z konceptu obdobných služeb připravovaných ke spuštění skupinou Telefónica i v jiných zemích, zejména Španělsku, ale také například ve Velké Británii.

Základním cílem služby O2 Tísňová péče je snížit zdravotní a sociální rizika seniorů nebo zdravotně postižených osob a umožnit jim žít v jejich vlastním sociálním prostředí. Výhodou oproti stávajícím službám vázaným na pevnou linku je zejména mobilita řešení - příslušný uživatel této služby si může zavolat pomoc nejen z domova, ale odkudkoliv. Tato služba také pomáhá rodinným příslušníkům v péči o jejich blízké v době, kdy se vzhledem ke svým časovým možnostem nemohou svým blízkým přímo věnovat.
Na vytvoření systému mobilní tísňové péče spolupracuje O2 s Městskou částí Praha 10. V první fázi, která začne 1.11.2010, se počítá se zapojením cca 1000 seniorů. Zaváděcí část projektu bude financována z rozpočtu městské části. Do budoucna se uvažuje o finanční spoluúčasti uživatelů systému.
Uživatel služby je vybaven speciálním mobilním telefonem s tísňovým tlačítkem, který umožňuje z kteréhokoliv místa pokrytého signálem smluvního mobilního operátora spojení s dispečinkem tísňové péče. V případě situace, kdy klient potřebuje pomoc, stiskne tísňové tlačítko na mobilním přístroji. Okamžitě je realizováno automatické spojení s dispečinkem tísňové péče. Přes mobilní telefonní přístroj s hlasitou komunikací dojde k následnému propojení klienta s operátorem dispečinku tísňové péče.
Pracovník dispečinku se neprodleně po přijetí hovoru telefonicky spojí s uživatelem, na základě tohoto rozhovoru vyhodnotí situaci a domluví se na nejvhodnější formě pomoci nebo asistence. V případě, že uživatel neodpovídá, zorganizuje vhodnou formu pomoci. Služba dispečinku má v počítačovém systému všechna potřebná data, poskytnutá klientem, pro zajištění pomoci.
Uživatelé služby jsou pravidelně telefonicky kontaktováni operátorkami dispečinku tísňové péče. Při těchto kontaktech s uživateli pracovníci dispečinku kontrolují funkčnost a kvalitu služby, poskytují klientům odborné poradenství, zkoumají jejich případné další potřeby, zprostředkovávají kontakty s jejich příbuznými, předávají požadavky pečovatelské službě atd. Tyto hovory slouží zejména ke zkvalitnění života klientů a odstranění jejich pocitu osamělosti.
V České republice je základní definice služby tísňové péče vymezena zákonem č. 108 z roku 2006 o sociálních službách. Zákon stanovuje, že tato terénní služba je určena pro osoby, které jsou vystaveny stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Přitom musí jít o službu s nepřetržitým provozem. Obsahem služby je především poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, sociální poradenství a pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Máte k článku připomínku? Napište nám

Sdílet článek

Mohlo by se vám líbit
Všechny nejnovější zprávy

doporučujeme