Přejít k hlavnímu obsahu

Phablety podle společnosti Deloitte v letošním roce překonají tablety

Pavel Trousil 16.01.2014

 V letošním roce překonají podle společnosti Deloitte prodeje phabletů, neboli chytrých telefonů větších rozměrů spojujících funkce mobilního telefonu a tabletu do jednoho zařízení, tradiční tablety. Velký zájem zaznamenají také prodejci tzv. “nositelných” zařízení, mezi něž patří hlavně „chytré“ brýle nebo fitness náramky či hodinky.

V roce 2014 se kategorie “nositelných” zařízení prodá 10 milionů kusů s očekávanými tržbami v řádu tří miliard amerických dolarů, přičemž objem prodeje překoná do konce roku 2020 hranici 100 milionů kusů. Uvádí to v pořadí již 13. studie trendů společnosti Deloitte pro oblast technologií, médií a telekomunikací (TMT Predictions 2014).

phablet-nahled

Letošní predikce pro oblast technologií, médií a telekomunikací zmiňují celou řadu sledovaných trendů v oblastech, kde se jednotliví hráči dosud potýkali spíše s horšími výsledky. Globálně očekáváme, že objem prodeje chytrých telefonů, tabletů, osobních počítačů, televizorů a hracích konzolí překoná v roce 2014 hranici 750 miliard amerických dolarů. Prodej phabletů, neboli chytrých telefonů s obrazovkou o velikosti 5 až 6,9 palců, bude v roce 2014 představovat čtvrtinu všech prodaných chytrých telefonů, tj. 300 milionů kusů. Jedná se o dvojnásobný počet oproti roku 2013 a desetinásobek ve srovnání s rokem 2012,“ uvedl Zdeněk Křížek, partner v oddělení ICT poradenství a řízení rizik ve společnosti Deloitte.

Nová studie Deloitte rovněž předpokládá, že v služby typu instant messaging (komunikátorů – tedy služby umožňující svým uživatelům sledovat, kteří z jejich přátel jsou právě online, a dle potřeby s nimi komunikovat) budou v roce 2014 tvořit přibližně 70 % veškerých zpráv odeslaných z mobilních telefonů, což ovšem přinese pouze 3 % z celkových výnosů,“ komentuje rostoucí oblibu komunikátorů Petr Viktora, partner v oddělení ICT poradenství společnosti Deloitte, který vede tým Deloitte Digital.

Každý den bude z mobilních telefonů odesláno 70 miliard zpráv, z čehož pouze 21 miliard bude představovat SMS zprávy. Výnosy z odeslaných SMS zpráv jsou však letos odhadovány přibližně na 100 miliard amerických dolarů, přičemž výnosy ze služeb instant messaging se očekávají pouze ve výši dvou miliard amerických dolarů.

Jak počet zpráv zaslaných v rámci služeb instant messaging, tak počet SMS zpráv se v celosvětovém měřítku zvýší, přestože některé rozvinuté trhy mohou zaznamenat snížení objemu SMS zpráv,“ komentuje dále rostoucí oblibu těchto služeb Petr Viktora.

Studie se rovněž zaměřuje na vzdálenější budoucnost a očekává „revoluční změnu“ podmínek, díky nimž by se hromadné online kurzy (MOOC – Massive Open Online Courses) měly do roku 2020 stát významnou složkou představující 10 % veškerých kurzů terciárního i podnikového vzdělávání. Nové technologie, alternativní způsoby výuky a potřeba neustále aktualizovat schopnosti, které vlivem rychle probíhajícího rozvoje všeho kolem nás rychle zastarávají, patří mezi hlavní hybatele nových trendů. Z toho lze usuzovat, že hromadné online kurzy čeká v dlouhodobém horizontu obrovský rozmach i přesto, že jejich rozšíření bude v roce 2014 teprve na počátku vzestupu.

 

Jako další významná zjištění a klíčová sdělení z letošní studie o prognózách v oblasti TMT, které v roce 2014 ovlivní tržní prostředí, lze jmenovat:

 

Technologie

 • Tzv. „nositelná“ technologie: v hlavní roli oči – Očekává se, že prodej „chytrých“ brýlí, fitness náramků a hodinek by měl v roce 2014 dosáhnout přibližně 10 milionů kusů v celkové hodnotě 3 miliard USD. Nejvyšší tržby by měly přinést „chytré“ brýle, kterých se prodají asi 4 miliony s průměrnou cenou ve výši 500 USD. Dále je očekáván prodej přibližně 4 milionů chytrých fitness náramků s průměrnou cenou 160 USD a 2 milionů chytrých hodinek, jejichž průměrná prodejní cena se pohybuje okolo 200 USD.
 • Obývací pokoj jako centrum zábavy vynese 750 miliard USD: dochází ke stabilizaci růstu – Globální tržby z prodeje chytrých telefonů, tabletů, osobních počítačů, televizorů a hracích konzolí překročí v roce 2014 hranici 750 miliard USD. Oproti roku 2013 se jedná o nárůst prodeje těchto zařízení o 50 miliard USD, přičemž očekávané letošní hodnoty jsou téměř dvojnásobkem celkového objemu prodeje z roku 2007. Je však pravděpodobné, že dojde ke stabilizaci. Růst tržeb bude pokračovat i nadále, avšak pomalejším tempem než tomu bylo během posledních 10 let, přičemž horní hranice růstu se pravděpodobně ustálí na hodnotě 800 miliard USD za rok.
 • Hromadné online kurzy: dosud nejde o revoluci, avšak blýská se na dobré časy – Počet studentů hromadných online kurzů MOOC (Massive Open Online Courses ) sice oproti roku 2012, kdy bylo nabízeno více než 10 milionů těchto kurzů, vzroste dvojnásobně, avšak malý počet úspěšně absolvovaných kurzů znamená, že pouze necelé 0,2 % všech kurzů dokončených v roce 2014 budou skutečně hromadné online kurzy. Narůstající povědomí o online vzdělávání bude vzdělávací instituce nutit ke zvýšení investic v této oblasti, povede ke snadnější adopci online kurzů zejména, protože bude i tato forma vzdělávání akreditována, a v neposlední řadě zvýší oblibu online kurzů i v rámci podnikových školení.
 • eVisists: osobní návštěvy lékařů v 21. století – V celosvětovém měřítku dojde v roce 2014 ke 100 milionům online konzultací s lékaři (tzv. eVisits), které v porovnání s osobními návštěvami lékařů mohou ušetřit více než 5 miliard USD a oproti údajům z roku 2012 představují 400% nárůst.
 • Vznik nových druhů: „rozvrstvení“ trhu s tablety – Počet uživatelů kompaktních tabletů (s obrazovkou menší než 9 palců) v roce 2014 poprvé překoná počet uživatelů „klasických“ tabletů (s 9palcovou či větší obrazovkou). Očekáváme, že do konce 1. čtvrtletí roku 2014 dosáhne počet kompaktních tabletů hranice 165 milionů, čímž mírně překoná počet klasických tabletů, jejichž počet se odhaduje na 160 milionů.

Média a zábava

 • Zdvojnásobení počtu placených televizních služeb – Do konce roku 2014 bude mít přibližně 50 milionů domácností po celém světě zřízeno dvě či více různých předplatných televizních služeb, přičemž toto doplňkové předplatné přinese výnosy o objemu 5 miliard USD. Dalších 10 milionů domácností získá přístup k placeným programům v rámci jiné zpoplatněné služby, jako je například širokopásmový přenos.
 • Vysílací práva na sportovní přenosy: placené kanály vévodí – Hodnota vysílacích práv na sportovní přenosy na placených televizních kanálech se zvýší na 24,2 miliard USD, což v porovnání s rokem 2013 představuje 14% růst odpovídající dalším 2,9 miliardám USD. Tento nárůst poplatků za práva úzce souvisí s novými dohodami mezi několika nejprestižnějšími domácími fotbalovými ligami v Evropě a nejvýznamnějšími sportovními ligami na severoamerickém kontinentě.
 • Zpřesnění měření televizní sledovanosti – Měření sledovanosti domácích televizních programů by se mělo pro desítky milionů diváků zpřesnit, a to díky zavedení hybridního měření, které umožňuje, aby do celkových hodnot bylo rovněž zahrnuto sledování televizního vysílání na počítačích, tabletech a chytrých telefonech a aby byly zohledněny i další zdroje dat, jako např. volby televizních kanálů prostřednictvím set-top boxu či přihlášení na serveru v souvislosti se službou „Video na vyžádání“.
 • Práva k uměleckému výkonu zvyšují tržby v hudebním průmyslu – Výnosy z práv k uměleckému výkonu, tj. z poplatků za licenci ke zprostředkování hudební produkce veřejnosti, by poprvé v historii měly překonat hranici 1 miliardy USD. V hudebním průmyslu, kde se výnosy pohybují okolo 16 miliard USD, se jedná o podstatnou položku.

Telekomunikace

 • Phablety – Prodej phabletů, neboli chytrých telefonů s 5" až 6,9" obrazovkou, bude v roce 2014 představovat čtvrtinu všech prodaných chytrých telefonů, tj. 300 milionů kusů. Jedná se dvojnásobný počte oproti roku 2013 a desetinásobek ve srovnání s rokem 2012. Po raketovém růstu by prodej phabletů mohl v roce 2014 dosáhnout svého vrcholu vzhledem k tomu, že pouze malé množství uživatelů chytrých telefonů (byť početně zastoupené) bude ochotno pracovat s tak relativně rozměrným zařízením, jakým je phablet.
 • Generační rozdíly v užívání chytrých telefonů: neexistují aplikace pro věkovou skupinu nad 55 let – Ve věkové kategorii uživatelů nad 55 let dojde v souvislosti s používáním chytrých telefonů k nejrychlejšímu meziročnímu nárůstu na rozvinutých trzích. Do konce roku by se počet majitelů chytrých telefonů v této věkové kategorii měl zvýšit o 45 až 50 %, což je sice stále podstatně méně než v případě majitelů mezi 18 až 54 lety, jejichž počet přesáhl 70% hranici, avšak v porovnání s rokem 2013 se stále jedná o čtvrtinový nárůst.
 • SMS zprávy versus tzv. instant messaging: hodnota proti objemu – Počet zpráv odeslaných z mobilních telefonů prostřednictvím služby instant messaging bude více než dvojnásobný oproti počtu odeslaných SMS zpráv (50 miliard denně vs. 21 miliard denně).
 • Cena zodolněných zařízení klesne na 250 USD: nové parametry obchodního případu pro činnosti mobilních terénních pracovníků – Vstupní cena zodolněných víceúčelových zařízení, které někteří terénní pracovníci mohou využívat k různým úkonům, jako je například kontrola registrace aut z půjčovny, kontrola dálnic či doručování balíků, klesne na 250 USD.

 Zdroj: tisková zpráva Deloitte


Máte k článku připomínku? Napište nám

Sdílet článek

Mohlo by se vám líbit
Všechny nejnovější zprávy

doporučujeme


články odjinud