Přejít k hlavnímu obsahu
Novinky

Stres, obavy a úzkost: depresivní stavy pomáhá řešit aplikace

redakce 08.02.2023

Česká scéna telemedicínských aplikací je ve značné míře obsazená řešeními, věnujícími se organizační podpoře procesů u poskytovatelů nebo péči o fyzické zdraví.

Ačkoli se situace v prevalenci duševních onemocnění podle oficiálních statistik postupně zhoršuje a ruku v ruce s tím klesá dostupnost péče psychiatrů, psychologů a psychoterapeutů, klinicky solidně ověřené aplikace k podpoře duševního zdraví zatím nejsou v popředí zájmu odborné ani laické veřejnosti.

Zajímavé srovnání mohou přinést informace z DiGA, což je německá regulace digitálních zdravotnických aplikací. DiGA zajišťuje zařazení ověřených a bezpečných aplikací do úhradového systému pojišťoven.

V současné době většinu aktivních aplikací tvoří řešení k podpoře duševního zdraví a ortopedie. Zdůvodnění vysoké frekvence předpisu aplikací v oblasti mental health argumentuje omezeným přístupem k psychoterapeutickým službám a extrémně dlouhými čekacími dobami.

Proto nás potěšilo, že na scénu českých digitálních aplikací vstupuje řešení, slibující významné benefity pro klienty s psychickými problémy, za kterým stojí respektovaný autor. Duchovním otcem a aktivním členem platformy Mindwell je prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Na naše otázky odpovídala výkonná ředitelka, Ing. Jelena Holomany.

Které důvody vás dovedly k rozhodnutí soustředit se na oblast péče o duševní zdraví?

mindweel-1

Aplikace se depresivním pacientům pomáhá zlepšit jejich duševní zdraví různými cvičeními a tipy na změny chování. | Zdroj: Mindwell

Péče o duševní zdraví je ve střední Evropě celkem zanedbaná. Zatímco u našich západních kolegů existuje mnoho řešení, která nabídnou klientovi alternativní přístup ke kvalitní péči o duševní zdraví pokud klasická péče nestačí poptávce, u nás tomu tak není.

Přitom duševní nemoci jsou jednou z hlavních příčin předčasných odchodů do invalidních důchodů. Je tedy paradoxem, že i přes tato alarmující data kvalitních řešení, které by zpřístupnily péči, je zatím naprostý nedostatek. Lidská psychika mě zároveň vždycky fascinovala a od malička jsem byla citlivá a vnímavá. Mám ráda lidi, ráda je poslouchám a zajímám se o ně. Jejich nešťastné osudy mě trápí a jejich štěstí mě těší, tak to určitě také přispělo k rozhodnutí soustředit se na oblast duševního zdraví.
 
Budete o pacienty soutěžit s jinými dostupnými aplikacemi nebo jste objevili víceméně prázdný výklenek na poli digitalizace zdravotních služeb?

Myslím, že o pacienty soutěžit nebudeme. Troufám si říci, že jsme totiž jediná aplikace v ČR, jejíž klientem je skutečný pacient, kterému nabízíme systematickou a komplexní péči. Naším klientem je člověk, který má diagnostikovanou nějakou poruchu (ale nutně nemusí) nebo má zájem o svůj duševní stav preventivně pečovat pomocí programů zaměřených na stres či syndrom vyhoření.

Nepatříme k wellbeingovým aplikacím, nejsme krizová intervence, nesoustředíme se na nástroje vytržené z kontextu jako jsou mindfulness či krabicové dýchání, které má klientovi pomoci v momentě paniky. Naším cílem zároveň není propojit klienta s terapeutem skrz video hovor. Ačkoliv velmi důležitá, tato řešení nepostihují hlavní problém, se kterým se celý svět potýká a to je nedostatečný přístup ke kvalitní psychoterapeutické intervenci. Poptávka výrazně převyšuje nabídku.

To přesně se mindwell snaží řešit tím, že jsme většinu potřebné terapie digitalizovali. Za odborností si můžeme stát, jelikož hlavním autorem je profesor MUDr. Ján Praško, špička ve svém oboru. Vývoj nám trval dva roky, soustředili jsme se na to, abychom všechny psychiatrické postupy měli správně a zároveň, aby vše bylo uživatelsky přívětivé a přitom kvalitní.
  
Je ve vaší aplikaci nějaký silně inovativní moment, který přinese pacientům vyšší míru komfortu a růst efektivity pro poskytovatele?

team

Tým tvůrců aplikace Mindwell, vedený profesorem Jánem Praškem. | Zdroj: Jan Vlček

Za naší hlavní výhodu považujeme zpřístupnění jedinečného, systematického, evidence-based řešení velkému počtu klientů. Klientům nepochybně přinese vyšší míru komfortu i to, že aplikace je intuitivní a terapii může absolvovat z pohodlí svého domova. Řada klientů má obavy z toho, že by se někdo dozvěděl, že dochází na terapii, ale plně anonymní řešení jako Mindwell brání stigmatizaci.

Z klinického hlediska je určitě zajímavé, že aplikaci tvořil profesor Praško. Je založena na více než čtyřicetileté zkušenosti jednoho z našich nejlepších psychiatrů. Zároveň odborně dohlíží na naše terapeuty v rámci měsíčních supervizí. Z hlediska poskytovatele zdravotních služeb má naše platforma také řadu výhod. Tím, že naše aplikace může odbavit většinu mírných až středně těžkých případů psychických onemocnění, poskytovatelům zdravotních služeb se uvolní kapacity pro náročnější a rizikovější případy.

Vzhledem k tomu, že KBT patří k nejvíce studovaným psychoterapeutickým směrům s nejvíce důkazy o účinnosti, bude pro poskytovatele jistě dobré, že doplní svou péči o KBT terapii, která může být komplementární k péči běžně poskytované.  
 
Na které indikace se zaměřujete a jaké metody rozvíjíte a podporujete?

Naše psychoterapeutické programy vychází z principů kognitivně-behaviorální terapie, která je považována za zlatý standard v léčbě psychických onemocnění. Značné metastudie prokazují srovnatelnou účinnost KBT terapie s digitální terapií podobné Mindwell. Naším dlouhodobým cílem je nabízet většinu psychiatrických diagnóz, se kterými se populace potýká.

V současné době jsme spustili pilotní provoz pro následující klinické jednotky:

F32, F33 a F34 F32.0 Mírná depresivní fáze
F32.1 Středně těžká depresivní fáze
F32.8 Jiné depresivní fáze
F32.9 Depresivní fáze nespecifikované
F33.0 a F33.1 Periodická depresivní porucha, současná fáze je lehká / středně těžká
F33.8 Jiné periodické depresivní poruchy
F33.9 Periodická depresivní porucha nespecifikovaná
F34.1  Dystymie
F41.1 Generalizovaná úzkostná porucha
F41.2 Smíšená úzkostná a depresivní porucha, pro které jsou programy vytvořeny
F43.2 Porucha přizpůsobení

 

Klienti zároveň musí splňovat některou z uvedených diagnóz dle MKN-10 a vykazovat v dotaznících BDI-II, BAI, GAD-7 nebo PHQ-9 mírnou až střední závažnost poruchy. Nicméně také zdůrazňuji, že klienti nemusí mít diagnostikovanou žádnou psychickou poruchu, aby jim programy Mindwell mohly pomoci.

Naše aplikace umožňuje klientům, aby si prošli dotazník DASS-21 před vstupem do programu. Nejedná se o diagnostický dotazník, nicméně je to celkem obsáhlý dotazník, který pomůže klientovi rozpoznat závažnost jeho některých příznaků a doporučit mu vhodný program na naší platformě. Diagnóza tedy není nutná.
 
Co bude zapotřebí udělat pro to, aby si aplikace našla cestu k těm, kdo ji využijí? Půjdete cestou top down prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb? Nebo zvolíte bottom up tak, aby pacienti přicházeli s iniciativním přáním za terapeuty?

mindweel-2

Zájemci se mohou přihlásit do kurzu e-terapie, který trvá 12 týdnů a sestává z týdenních modulů. | Zdroj: Mindwell

Plánujeme oba zmíněné směry. Určitě se chceme k pacientům dostat prostřednictvím několika kanálů. Jedním z nich je pilotní projekt se zdravotní pojišťovnou, na kterém nyní pracujeme a v únoru jsme ho spustili.

Vzhledem k tomu, že Mindwell je poskytovatelem zdravotních služeb, naším dlouhodobým cílem je, aby každý psychiatr a každý praktický lékař, který přijde do styku s pacientem, který může trpět nějakou psychickou poruchou, věděl, že kromě klasické psychoterapie může pacientovi nabídnout Mindwell a dělal to s vědomím, že nabízí kvalitní péči.

Největším oříškem pro nás bude přesvědčit klienty, že opravdu poskytujeme zdravotní službu a tím jsme jiní než obdobná řešení, která již existují na trhu. Na druhou stranu se toho nebojím, jelikož AKESO Holding, významný soukromý poskytovatel zdravotních služeb u nás, je naším investorem.

AKESO v současné době buduje Centrum duševní rehabilitace, nejmodernější psychiatrickou nemocnici, se kterým naše platforma bude úzce spolupracovat. Cílem je, aby propuštění pacienti dostali Mindwell za účelem následné péče.
 
Hodnotíte odezvu uživatelů na vaši aplikaci a přenášíte výstupy do rozvoje prostředí?

Před samotným spuštěním probíhala první pilotní fáze testování s patnácti klienty, kteří nám poskytovali kvalitativní zpětnou vazbu. Zvolili jsme takto malý počet, abychom dostali kvalitní hlubokou zpětnou vazbu. Vzhledem k tomu, že terapeutické programy trvají tři měsíce, testování se nám značně protáhlo.

Po spuštění plánujeme měřit kvantitativně spokojenost s aplikací pomocí analytických nástrojů a zasíláním NPS (Net promoter score). Zároveň plánujeme proaktivně sbírat kvalitativní feedback od uživatelů pomocí polostrukturovaných empatických rozhovorů, vše samozřejmě se souhlasem klienta. Data si pak převezme náš produktový tým a společně s vývojáři zakomponuje do dalších releasů platformy.

Z hlediska klinického, sbíráme data na kterých plánujeme podniknout klinickou studii a naší terapeuti jsou podrobeni supervizi profesorem Praškem a jeho týmem, která probíhá jednou měsíčně, abychom zajistili kvalitu poskytované péče.

Za Chip/Digital Health, se ptal Martin Doležal


Máte k článku připomínku? Napište nám

Sdílet článek

Mohlo by se vám líbit
Všechny nejnovější zprávy

doporučujeme


články odjinud