Přejít k hlavnímu obsahu

Královská cesta

Martin Kučera 11.05.2019

Ačkoliv na mapě Prahy Královskou cestu nenajdete, je to nejkrásnější prohlídková cesta historickým centrem. Multimediální průvodce s vámi projde celou trasou -  z Náměstí Republiky přes Karlův most a Pohořelec až na Hrad. ("Plná verze")(" - Chip 06/2019.")

Mezi nejatraktivnější místa Prahy bezesporu patří Královská cesta. Pojďme si tedy tuto atraktivní cestu projít v klidu sami bez tlačenice s davy turistů a přitom s odborným výkladem.

Královská cesta označuje trasu, kterou po staletí projížděli čeští králové ke korunovaci v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Přebohaté korunovační průvody vycházely z Králova dvora v místě dnešního Obecního domu na Náměstí Republiky, projížděly Celetnou ulicí na Staroměstské a Malé náměstí, dále Karlovou ulicí na Křižovnické náměstí a na Karlův most. Dál pokračovaly Mosteckou ulicí a přes Malostranské náměstí vzhůru dnešní Nerudovou ulicí a Úvozem na Pohořelec (ulice Ke Hradu byla ve skále vytesána až v 17.století). Zde nedaleko Strahovského kláštera zabočily ostře vpravo a z Pohořelce pokračovaly přes Loretánské a Hradčanské náměstí do katedrály, kde proběhly vlastní korunovační obřady. Tato slavnostní jízda Prahou byla výrazem sepjetí hlavního města království s panovníkem i symbolem významu Prahy jako přirozeného centra Čech. 
Dnes se po Královské cestě ubírají především dlouhé průvody turistů, ale z praktického důvodu (cesta z kopce je snadnější než cesta do kopce) v opačném směru - od Pohořelce přes Hrad a Karlův most na Náměstí Republiky. Nabízená prohlídka Královské cesty je rozdělena do šesti částí: Hradčany, Pražský hrad, Malá Strana, Karlův most a dvou částí Starého Města. Na každé z uvedených map si můžete sami vybírat jednotlivé objekty, které vás zajímají nebo využít nabízené „šlápoty“ a seznamovat se s objekty postupně tak, jak jdou za sebou. K vybranému objektu se zobrazí výklad virtuálního průvodce, několik ilustračních fotografií celku i detailu. Nechybí ani přesná adresace pro případ, že byste si daný objekt chtěli najít na jiné mapě. Průvodce vám díky indexu objektů také nabízí abecední seznam více jak 250 vybraných nejvýznamnějších objektů, který lze řadit jak podle adresy, tak podle názvu a rychle si tak zobrazit právě to, co vás momentálně zajímá.
Autoři zařadili do průvodce i řadu dalších informací a zajímavostí, např. seznam českých králů (z nichž mnozí touto cestou kráčeli ke své korunovaci), seznam významných stavitelů a umělců, výsledky jejichž práce cestou uvidíte, nebo světců, kolem kterých budete procházet. Průvodce vám nabídne i to, co při běžné procházce neuvidíte - pohledy z výšek věží nebo letecké snímky. Pro chvíle oddechu jsou připraveny tři nenáročné hry.

  • Jazyk: anglicky
  • Windows XP/Vista/7/8/10 (32/64 bit)
  • Bez registrace

Časově neomezená plná verze programu. Licence je určena pro jeden nekomerční počítač a nesmí být dále distribuována nebo prodávána.

Ve zvolené mapové části si můžete prohlížet zajímavé objekty jednotlivě nebo můžete využít zabudovaného průvodce. Jeho „šlápoty“ vás postupně provedou jednotlivými objekty celé Královské cesty a řeknou o nich základní informace a ukáží několik fotografií celku i jeho detailů. Hlavní menu zobrazuje mapu se zvýrazněním oblasti pokryté průvodcem. Kromě hlavní položky menu Prohlídka, jsou připraveny i doprovodné texty a další užitečné přehledy. Pokud zvolíte prohlížení všech zařazených fotografií z části menu Index, potom si můžete fotky zobrazovat jednotlivě nebo si pustit prohlížecí automat, který vám postupně zobrazuje ve zvoleném intervalu dostupné fotografie. Automatické prohlížení můžete kdykoliv přerušit. Ke každé fotografii se samozřejmě zobrazuje i popis objektu.

Ovládání průvodce je netradičně umístěno v pravém dolním rohu obrazovky, kde najdete hlavní menu a po aktivaci jeho položek i další nabídky. Aktivní prvky se po najetí kurzoru myši podsvítí. Kromě těchto základních ovládacích prvků se podle situace aktivují ještě další. Zejména to jsou barevně zvýrazněné hypertextové odkazy v psaném textu, po jejichž aktivaci se dostanete do té části průvodce, kde je podrobnější výklad nebo obrázek k danému heslu. V případě, že si lze prohlížet další související fotografie, zobrazí se pod fotografií ikony šipek pro přechod na další nebo předchozí foto příslušné série. Fotografie si lze také prohlížet pomocí promítacího automatu s volbou rychlosti promítání snímků. Pokud se doprovodný text nevejde do připraveného okna, zobrazí se u něj postranní posuvníky textu. Při zobrazení textů pomocí menu »Start | Index | Texty« lze využít funkcí prostředí FlashPaper (blíže viz nápověda ovládání programu »Start | Jiné | Ovládání«).

Představený průvodce Královská cesta pochází z autorské série CD sdružení EDU-Art (dříve DIG-Art). Hlavními osobami sdružení byly akademický sochař a restaurátor Andrej Šumbera a Ing. Zdeněk Proks. I když toto sdružení již nevyvíjí aktivní činnost, jeho tituly patří k těm, jejichž informační hodnota je dlouhodobá. Proto jsme se rozhodli zařadit tento i další CD sdružení na Chip DVD opakovaně a věříme, že i přes jejich „retro“ ovládání vám nabídne mnoho zajímavých informací. V rámci této akce jsme dosud uvedli CD Národní muzeum (Chip DVD 01/2019) a CD Karlův most (Chip DVD 04/2019). 

Seznam všech plných verzí v Chipu 06/2019

Máte k článku připomínku? Napište nám

Sdílet článek

Mohlo by se vám líbit
Všechny nejnovější zprávy

doporučujeme


články odjinud