Přejít k hlavnímu obsahu
Novinky

Zpráva ČTÚ: Průměrně spotřebujeme 10 GB dat měsíčně

Pavel Trousil 17.05.2024

Český telekomunikační úřad zveřejnil výroční zprávu za rok 2023. V ní shrnul své aktivity v loňském roce a přinesl i základní popis situace na trhu. Pojďme se podívat na nejzajímavější údaje týkající se mobilních operátorů a přenosu dat. Těch se opět přeneslo mnohem víc.

Kapitoly článku

Co se týká objemu přenesených dat v mobilní síti, Český telekomunikační úřad ve své zprávě uvádí, že za rok 2023 dosáhl hodnoty Český telekomunikační úřad 1,35 tis. PB a jeho meziroční nárůst lze odhadnout na 43 %. Průměrná měsíční spotřeba dat na datovou SIM kartu dosáhla asi 9,8 GB – v předchozím roce přitom šlo o 7 GB. Mezi zákazníky roste penetrace tarifů s vysokým či neomezeným objemem mobilních dat.

Celkový počet mobilních SIM karet využívajících přístup k internetu dle odhadu Úřadu přesáhl 11,4 mil. a přiblížil se třem čtvrtinám celkového počtu mobilních SIM karet. 
 

Mohlo by vás zajímat

Ceny mobilních služeb – cena hovorů a SMS roste

Dlouhodobý trend poklesu průměrné ceny za skutečně provolanou minutu se v roce 2022 mírně zpomalil a v roce 2023 začala průměrná cena růst. V první polovině roku došlo oproti průměru za celý rok 2022 k nárůstu přibližně o 4 % na 0,77 Kč/min.

Trend poklesu průměrné ceny za odeslanou SMS se zastavil v roce 2019 a průměrná cena od té doby roste. Příčinu je třeba hledat v klesajícím využití této služby, kterou postupně vytlačuje používání komunikačních aplikací založených na přenosu dat.

V průběhu roku 2023 nedošlo v nabídkách datových služeb mobilních operátorů k žádným výrazným změnám. S dlouhodobým trendem navyšování datových limitů v nabídkách mobilních operátorů, který se rovněž promítá do rostoucí datové spotřeby uživatelů, dochází v čase k poklesu průměrné jednotkové ceny za 1 MB skutečně spotřebovaných dat.
 

Mohlo by vás zajímat

Za sledované období od roku 2014 do poloviny roku 2023 klesla průměrná jednotková cena za MB dat (bez zahrnutí fixního LTE/5G) o více než 0,27 Kč, tj. cca o 93,7 %, přičemž za posledních 5,5 roku (mezi rokem 2017 a pololetím 2023) klesla o více než 0,11 Kč, tj. o necelých 86 %, na 0,0183 Kč/MB.

Počty přenesených čísel

V porovnání s předchozím rokem došlo v roce 2023 k meziročnímu nárůstu počtu přenesených telefonních čísel v mobilních sítích přibližně o 8 % na cca 573 000.

V roce 2023 bylo v pevných sítích přeneseno 354 211 jednotlivých účastnických telefonních čísel, což představuje meziroční pokles přibližně o 21 %. Ve srovnání s rokem 2022 došlo k nárůstu počtu portací24 v pevných sítích, a to přibližně o 2 % na 10 024 portací.
 

Data
Zdroj: ČTÚ

Další aktivity

V roce 2023 se Úřad zaměřil na přípravu opatření proti spoofingu, aukci kmitočtů DAB či historicky první dotační výzvu na zlepšení signálu ve vlacích. Také se podle výroční zprávy intenzivně připravoval na novou agendu související s rolí národního koordinátora digitálních služeb, podílel se na přípravě několika zákonů či jejich novel, a v neposlední řadě provedl přezkum poštovního trhu. Ten byl podkladem pro vyhlášení výběrového řízení na nového držitele poštovní licence.

Zdroj: ČTÚ
 


Máte k článku připomínku? Napište nám

Sdílet článek

Mohlo by se vám líbit
Všechny nejnovější zprávy

doporučujeme


články odjinud